ഒരുനില ഭവനത്തിൽ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളോ? 10 ലക്ഷം രൂപ നിർമ്മാണ ചിലവ്

കാഴ്ചയിൽ ചെറുതും എന്നാൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു അതിമനോഹര ഭവനമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരനായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ഭവനമാണ് 608 ചതുരശ്ര അടിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Advertisement

വ്യത്യസ്തമാർന്ന ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭവനത്തിന് ധാരാളം സവിശേഷതകളുണ്ട്. വിവിധതരത്തിലുള്ള ക്ലാഡിങ് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഭവനത്തിന് എലഗന്റ് ലുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. നിരവധി ജനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഈ ഭവനത്തിലെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

സിറ്റൗട്ട്
ലിവിംഗ് കം ഡൈനിംഗ് ഏരിയ
2 ബെഡ്‌റൂം
1 കോമൺ ബാത്ത്‌റൂം
കിച്ചൻ
വർക്ക് ഏരിയ

ലളിതമായ ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറമെനിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ചെറിയ ഒരു ഭവനമായി തോന്നുമെങ്കിലും ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് . വെള്ളനിറം നിറം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിശാലമായ ഒരു ഭവനമായി തോന്നിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആധുനിക ഡിസൈനുള്ള ഇൻ്റീരിയറുകൾ. 10 ലക്ഷം രൂപ നിർമ്മാണ ചിലവ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ആർക്ക് ഐസ് ഈ ഭവനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.