മാർച്ച് 31 നു മുൻപ് ആധാറും പാനും ലിങ്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും

നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്കുചെയ്യാൻ ഇനി 20 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ശേഷിക്കുന്നു. 2020 മാർച്ച് 31 നകം ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സ് (സിബിഡിടി) ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ, പാൻ-ആധാർ കാർഡും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാത്തവർക്ക് 10,000 രൂപ പിഴയും ഈടാക്കും.

Advertisement

ആദായനികുതി വകുപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാതിരിക്കാൻ, പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ച് 31 നകം നടത്തണം. യുഐ‌ഡി‌ഐയുടെ 12 അക്ക ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുമായി പാൻ കാർഡ് ലിങ്കുചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി എങ്ങനെ ലിങ്കുചെയ്യാമെന്നും ,ലിങ്ക് ചെയ്തവർക്ക് ലിങ്കിംഗ് സക്സസ് ആണോ എന്നും എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം.

പാനിലും ആധാറിലെയും വിവരങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയാം

ആധാർ, പാൻ കാർഡുകളിലെ ഡാറ്റ മാച്ച് ആകാത്തത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പാൻ-ആധാർ ലിങ്കിംഗ് നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബയോമെട്രിക് ആധാർ തിരിച്ചറിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എൻ‌എസ്‌ഡി‌എൽ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ആധാർ സീഡിംഗ് അഭ്യർത്ഥന ഫോം ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക, തുടർന്ന് ബയോമെട്രിക് ആധാർ പ്രാമാണീകരണ പ്രക്രിയ ഓഫ്‌ലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാൻ സെന്റർ സന്ദർശിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ

ALSO READ : കുട്ടികളുടെ വായിലും മൂക്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അകപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും