കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന പഴയകാല പാട്ടുകൾ

എത്ര എത്ര പുതിയ പാട്ടുകൾ വന്നു എങ്കിലും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ,കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മലയാളം പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് .യേശുദാസ് ,ചിത്ര ,എംജി ശ്രീകുമാർ ,എസ് ജാനകി ,പി ജയ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ആലപിച്ച ഒട്ടനവധി പാട്ടുകൾ ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്.പലപ്പോഴും ഈ പാട്ടുകൾ മാത്രമായി കണ്ടെത്തുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ്.എന്നാൽ പഴയകാല നിത്യ ഹരിത ഗാനങ്ങൾ മാത്രം ഉള്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.അത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം.

Advertisement

  • Malayalam Evergreen Songs

ഈ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളിവുഡിലെ മിക്ക മലയാള നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങളും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനേതാക്കളുടെയും നടിമാരുടെയും മലയാള നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

– യേശുദാസ് ഗാനങ്ങൾ
– ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ
– എസ് ജനകി ഗാനങ്ങൾ
– പി ജയചന്ദ്രൻ ഗാനങ്ങൾ
– എം‌പി 3 മലയാള ഗാനങ്ങൾ
– പഴയ മലയാള ഗാനങ്ങൾ
– മലയാള ക്ലാസിക്കൽ ഗാനങ്ങൾ
– മലയാളം പഴയ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ

എന്നിവ ഈ ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ >> ഡൌൺലോഡ് 

  • കെ ജെ യേശുദാസ് മലയാളം ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ

യേശുദാസ് ഒരു പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞനും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ ഗായകനുമാണ്.കെ ജെ യേശുദാസ് മലയാളം ഹിറ്റ് സോംഗ്സ് ആപ്പിൽ നിരവധി നിത്യഹരിത ജനപ്രിയ മലയാളത്തിലെ പഴയ ഗാനങ്ങളിൽ കെ ജെ യേശുദാസ് ആലപിച്ച നിരവധി മലയാള ഗാനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.എസ് എസ് ജാനകി, ഇളയരാജ എന്നിവരോടൊപ്പം പാടിയ പാട്ടുകളും ഈ ആപ്പിൽ ലഭിക്കും.

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ >> ഡൌൺലോഡ് 

  • മലയാളം പഴയ മെലഡി ഗാനങ്ങൾ

മലയാള സിനിമകളിലെ നിത്യഹരിത പഴയ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ മലയാള ഓൾഡ് മെലഡി സോംഗ്സ് ആപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ ആപ്പിൽ പഴയ മലയാള സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ അപൂർവവുമായ പാട്ടുകളുടെ ശേഖരം ഉണ്ട്. പഴയ സംഗീതം മാത്രം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഗീത ആരാധകർക്കാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെടുക. പഴയ സംഗീതത്തിന് അതിന്റേതായ വികാരങ്ങളുണ്ട്. ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സുവർണ്ണ ഹിറ്റുകൾ കേൾക്കാനാകും

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ >> ഡൌൺലോഡ്