ഒരു സ്പ്രേ കയ്യിലുണ്ടെങ്കില്‍ വസ്ത്രങ്ങളിലെ എത്ര പഴകിയ കറയും നിമിഷനേരം കൊണ്ട്…

തുണി അലക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് .എന്നാൽ ഈ തുണികളിൽ കറ…

നൂല് പൊട്ടല്‍ അടിനൂല് കട്ടപിടിക്കല്‍ ഒഴിവാക്കാം.സ്റ്റിച്ചിങ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം

ഈ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ധാരാളം ഒഴിവുസമയം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായി ചെലവഴിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്…