വീണ്ടും തരംഗമായികൊണ്ട് BELLA CIAO ,ഇറ്റലിക്കാരുടെ വിമോചനദിനാഘോഷം

75 വർഷമായി ഇറ്റലിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട്.ഈ അവസരം അവർ ആഘോഷമാക്കിയത് തങ്ങളുടെ വിമോചനഗാനമായ BELLA CIAO ബാൽക്കണികളിൽനിന്നു ആലപിച്ചിട്ടാണ്.ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടർന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ പൊതുവായ ആഘോഷച്ചടങ്ങുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ സന്തോഷം അവർ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്.ഇതിനോടകം തന്നെ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

Advertisement

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിലെ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗാനമായിരുന്നു ഇത്.എന്നാൽ പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജർമനിക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു ശബ്ദമായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ വരികൾ.April 25ന് നാസികളുടെ അധിനിവേശത്തിൽനിന്നും ഇറ്റലി മോചനം നേടിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്.എന്നാൽ 2015-ൽ ഇറ്റലിയുടെ ചില വടക്കു ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഗാനം നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇന്നും ലോകവ്യാപകമായി വിമോചനത്തിന്റെ വരികളായി ഇത് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു.അടുത്തിടെ ഈ ഗാനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വീണ്ടും പ്രചാരണം നേടി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

error: Content is protected !!