രാത്രി ആയാൽ ലൈറ്റ് തനിയെ തെളിയണോ?ചിലവ് വെറും 50 രൂപ

ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ലൈറ്റ് ലാമ്പ് നിർമിക്കാം .പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നൈറ്റ് ലാമ്പ് മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ലൈറ്റ് തനിയെ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനുമാണ്. ഇത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപയോഗിച്ചു പകലോ രാത്രിയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Advertisement

ചുറ്റുമുള്ളത് ഇരുണ്ടതായിരിക്കുമ്പോൾ അത് യാന്ത്രികമായി ഓണാവുകയും , ഒപ്പം ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് തനിയെ ഓഫാകും. പ്രകാശ തീവ്രത കണ്ടെത്താൻ എൽഡിആർ എന്ന സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റ് തെരുവുകളിലും പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും വിശാലമായ ഔട്ട് ഡോർ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും , അവിടെ ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ നിയമിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.പകരം ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആക്കുന്നത് വഴി ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാം.മാത്രമല്ല വീടുകളിലെ റൂമുകളിലും ചെയ്യാം.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഇത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ കാണൂ